Bild som visar en managerad klientmiljö!
Hur tänker du kring en klientinstallation? Vill du sköta dem manuellt eller vill du automatisera förfarandet och lägga tiden på annat? Vad behöver en säker och kostnadseffektiv automatiserad installation hjälpa dig med?  Vid klientinstallationer behöver du ta hänsyn till: Diverse olika hårdvaror med drivrutiner och drivrutinsversioner. Operativsystem – gamla och nya. Antivirus och brandväggsinställningar. Officepaket
Inför säkrare hantering av mobila enheter
Du är IT-ansvarig. En av dina användare, Lisa, ringer till dig med gråten i halsen. Hon har förlorat sin surfplatta. Lisa och hennes familj är på väg på semester. De har rest med tåg. Trots att surfplattan är ett arbetsverktyg konfigurerad med både företagsmejl och diverse interna system och dokument, har Lisa lånat ut den