Internetpåvarna [#IPv6]

Efter mina två inlägg om att Internet är trasigt del 1 och del 2 har jag fått frågor, både direkt och via ombud, från flera Internetoperatörer (ISP’er) om hur de ska kunna leverera IPv6 i så kallade ”öppna nät”.

I dessa ”öppna nät” finns det oftast en kommunikationsoperatör (KO) som hanterar sista delen av nätet mot slutkunderna. En KO kan agera lokalt i en kommun och är antingen ett lokalt stadsnät (ägt av en kommun), alternativt ett landstäckande i hela Sverige (privatägt). KO-konceptet uppstod i större skala för drygt 10 år sedan och det är idag ansett vara det ”enda politiskt korrekta rätta sättet” att bygga nät idag. Men är det en bra metod att sprida Internet?

Bild på kommunikationsoperator

Bilden visar hur internetoperatörer (ISP) konceptuellt ansluter sig till en KO. De jackar in sig i mot KO antingen nära eller långt bort från kunden.

Med det här upplägget ser vi att vi hamnat i ett läge där ISP:er inte kan leverera vad eller vilket Internet de vill till sina slutkunder. Internetleveransen är istället beroende på vad KO kan och vill hantera för tjänster och protokoll i sina nät. Detta förutom att möjlighet för slutkund att beställa saker från en ISP bestäms av ett affärsmässigt förhållande mellan ISP och KO.

Varje ISP som agerar i ”öppna nät” sitter därför bakbunden av KO både affärsmässigt och teknisk och kan inte agera som de vill mot sina kunder. 

Må så vara att en del tycker det är viktigt/roligt/coolt att via ett webbinterface kunna byta ISP men till vilket pris?

En KO ska i min värld arbeta på nivå 1 eller nivå 2 i OSI-modellen och på så sätt aldrig vara inne och peta i högre nivåer och störa och hindra utvecklingen.
Med kundseparerade nivå 2 segment alternativt svartfiber som levereras direkt till ISP’n kan de hantera alla protokoll som de vill och kan.

Införandet av t.ex. IPv6 för slutkunder skulle då vara mycket enklare och framför allt gå mycket snabbare. Idag måste ISP och KO båda på ett koordinerat tekniskt och affärsmässigt sätt samtidgt slå på det. Som marknaden verkar röra sig idag kommer det att ta minst 10 år innan alla KO är på banan med IPv6 medan många ISP’er både kan och vill leverera IPv6.

Ett mer IPv6-specifikt problem med att transporteras på nivå tre via olika tunnlar i olika nät är MTU och PTB där det redan utan en KO är tillräckligt problematiskt för en ISP idag.

En ISP med KO på nivå 2 alternativt svartfiber skulle då kunna leverera IPv6 med access till IPv4 med tekniken NAT64/DNS64 som backup istället för bara CGN som idag, vilket är det man som ISP är tvungen att använda.
Tyvärr har många ISP’er investerat i CGN-utrustning redan blir därmed inte lika sugna på att ta arbetet att införa IPv6 som ersättning eller komplement.

Hur har vi hamnat i den här situationen?

För många år sedan var det ingen som hade tänkt till och man kunde starta upp en ISP billigt genom att köpa lite utrustning och ansluta sig till några KO nät i Stockholm och på så sätt enkelt nå många kunder. Precis så som ISP startades för DSL-anslutningar och s.k. bitström användes. I fallet DSL kunde ISP efter ett tag dock övergå till att hyra kopparn med s.k. LLUB vilket inte går i fallet KO eftersom access till fibern inte finns.

I nutid tänker inte heller någon till, och det saknas marknadsmässiga incitament då det bl.a. inte finns några upphandlingar som ställer krav på IPv6. I upphandlingsunderlagen idag brukar det stå ”KO ska beskriva hur de hanterar IPv6” vilket innebär att det räcker med att de säger att de inte gör det.

I Gävleborg var kommunerna tidigt ute med stadsnät och fiber så många hann börja gräva fiber, etablera sig som egna ISP’er och ansluta kunder innan KO-konceptet började bli det enda politiskt korrekta.

I ett debattinlägg i början av september, https://www.gd.se/opinion/debatt/smarta-kommuner-i-gavleborg-vaxer-fram, säger Svenska Stadsnätsföreningens VD Mikael EK att fyra av 10 kommuner i Gävleborg gör rätt och de andra sex kommunerna gör fel. De fyra som enligt artikeln gör rätt är kommuner som är politiskt korrekta och har KO och de andra erbjuder svartfiber till alla som vill, samtidigt som de även är egen ISP.

Vilka stadsnät är mest framgångsrika med många aktörer i sina nät och antal kunder tror ni?

Ser vi sedan till större bostadsrättsföreningnar (BRF) eller kommunala bostadsbolag så skulle de som bor där få betydligt billigare Internet per månad om de upphandlade och fick en gruppanslutning istället för att alla ska få välja Internetleverantör själv.

Men glesbygden då, hur ska de hantera det här?
Där tycker jag att byalagen på motsvarande sätt som en BRF ska ta ansvar för att fiber förläggs (genom upphandling) och efter detta EN som ger dem Internet. Den nuvarande processen med först upphandling av fiber, sedan KO och sedan ”minst två” ISP’er ansluter sig är kapital och resursförstöring. För många kockar blir inblandade så de anslutna får varken riktigt Internet eller bra priser. 

Mitt Interlan som jag är delägare i är också part i det här målet som Internetleverantör. Enda näten som vi kan köpa anslutning i och förädla till riktigt Internet till företag är enligt SSNF de nät som inte är “öppna”.

Alla ”öppna nät” är för oss antingen på tok för dyra på nivå 1 eller 2 eller så är de stängda och levererar bara på nivå 3, och därmed förhindrar de oss att leverera den internettjänst vi anser våra kunder förtjänar.

2011 skickade jag in ett förslag till SSNF’s styrelse om  att vi skulle inventera KO och ISP:er hur de hanterar IPv6 och om de kanske kan aktivera det. Styrelsen avslog det förslaget då det ansågs konkurrenshämmande :).

I år har SSNF startat upp något nytt om IPv6 men det är minst fem år för sent och det kommer att ta minst fem år till för KO att anpassa sig samtidigt som vi redan har ett akut problem idag.

Så är de ”öppna näten” egentligen öppna? Nej. Det är KO som bestämmer hur leveransen av Internet ska gå till och inte den som levererar slutprodukten.

Blir det bättre priser till slutkunden med KO som mellanhand i affären? Oftast inte men med gruppanslutningar (dvs utan KO) kan priserna pressas långt under de priser som finns i KO väljarportaler, och dessutom blir leveransen teknisk mindre komplicerad och därmed stabilare.

Vi kunde hantera det här med Telias koppar, varför ska det vara skillnad när det är fiber?

https://www.pts.se/sv/Nyheter/Pressmeddelanden/2006/PTS-beslut-om-viktig-bredbandsprodukt-godkandes-av-domstolen/

Dela inlägget

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på print
Dela på email

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.