Take control over your domain(s)

After reading two great articles https://thehackerblog.com/the-io-error-taking-control-of-all-io-domains-with-a-targeted-registration/index.html and https://thehackerblog.com/the-journey-to-hijacking-a-countrys-tld-the-hidden-risks-of-domain-extensions/index.html about hacking a TLD I got inspired to write something about having control over your own domains.

Så påverkar IT er företagskultur

Så påverkar IT er företagskultur

Företagskulturen på ett företag är de normer, värderingar och attityder som skapar beteenden hos de anställda. Kulturen på företaget påverkar framför allt hur de anställda