Klient och server

IT-Miljö

Inom delområdet IT-miljö återfinns bredden av Interlans tjänster. Infrastruktur, säkerhet, server, klient, mobilitet, print, stabilitet och funktionalitet är begrepp som ryms inom området.

Interlan kan hjälpa till med allt ifrån förstudie och projektering till teknik- och driftstöd av hela miljöer. Interlans samlade erfarenhet av att assistera IT-avdelningar och IT-ansvariga och agera partner inom detta område är verkligen gedigen. Flera av våra kunder använder Interlan som sin IT-avdelning.

Interlan är certifierad partner till Microsoft, men vi arbetar även med andra plattformar.Med teknikens hjälp skapar vi förutsättningar för oss och/eller kundens egna it-resurser att nå utrustning och tillämpningar i kundens miljö. Resultatet är högre up-time och snabbare assistans.Tjänsterna vi erbjuder och hanterar inom detta område är som nämnts flera och av skiftande komplexitet. Nedan har vi listat ett antal för oss väl bekanta teknikområden och begrepp.

 • Nätverksarkitektur
 • Trådlösa och trådade nät
 • Virtualiserade och fysiska servrar
 • Serverhosting
 • Terminallösningar
 • Säkerhet och brandväggar
 • Backup
 • Spam och virusskydd
 • Active Directory och Group policys
 • Installationstjänster
 • Filtrering och loggning
 • Mejl och kommunikationslösningar
 • Mobilitet

För att möta just ert behov på ett bra sätt så rekommenderar vi att ni tar kontakt med oss för en fördjupad diskussion som leder fram till förbättringsförslag och en effektiv IT-miljö.