Logpoint

Interlan kan leverera SIEM-lösning med hjälp av Logpoint. SIEM står för Security Information and Event Management. I stort sett alla system och programvaror inom IT producerar loggar över de händelser som sker i systemet. Genom samordning och förenklad överblick över dessa loggar så kan detta bidra med viktig information till driften av IT-miljön, både vad gäller historik och även mer direkt i realtid. Med Logpoint blir dessutom loggarna oförstörbara och omöjliga att manipulera vilket kan vara viktigt ur ett spårbarhetsperspektiv.

Interlan kan leverera både hostad lösning och installationer hos kund. I båda fallen bygger licensieringsmodellen på en kostnad per år och antalet noder (funktioner, system) som man önskar koppla till tjänsten. Vi ber er ta kontakt med oss för att diskutera just er lösning.

TOP