Mobilitet

Mobilitet
Dagens yrkesroller och arbetssätt har tillsammans med möjliggörande ny teknik markant höjt kraven vad det gäller mobilitet i arbetslivet. Att effektivt och säkert kunna utföra arbete även utanför arbetsplatsens väggar är idag naturligt.
Interlan kan hjälpa till med flera alternativa lösningar för detta, vare sig det gäller funktioner i smarta mobiler, webbfunktionalitet, terminallösningar, fjärraccess eller att rent allmänt använda “sin dator” utanför kontoret.

Kontakta oss gärna för en diskussion utifrån just ert behov.
TOP