Pressrelease 2019-04-24

Ny VD på IT-bolaget Interlan

Erik Boson tar över som ny VD för Interlan Gefle AB. Erik har arbetat som affärsutvecklare i ledningsgruppen, direkt under Markus Wengelin, som nu lämnar posten som VD. Markus kommer i fortsättningen fokusera på kundrelationer och marknadsföring.

Erik Boson har tidigare arbetat som Sales Executive på Siba och på NetOnNets företagsförsäljningsavdelningar. Han har också haft en Key Account Manager tjänst på IT- företaget Excanto. Erik innehar en examen från Institutet för högre Marknadsföring – IHM.

Han kommer att fortsätta att fokusera på Interlans lönsamhet samt att än mer utveckla företagets kunderbjudande.

Interlan fortsätter sin goda tillväxtresa och har gått från en lokal leverantör av konsulter och IT-tjänster till att nu leverera över hela Sverige samt i Norge, Finland och Estland. Tjänsterna levereras från egna datacenter i Bollnäs och Gävle men med hjälp av ett starkt nätverk av underkonsulter kan vi utföra arbeten i stort sett i hela Europa.

Interlan har ändrat fokus från mer klassiska leveranser av teknik till att erbjuda moderna, skalbara och verksamhetsnära IT-stöd. I och med detta har vi också gått från att vara en vanlig leverantör till att bli en strategisk IT-partner. Det ställs högre krav på oss som organisation och gör att vi växer med våra kunder.

I stort kommer efterfrågan på Interlans tjänster öka än mer. Det finns ett omfattande behov hos näringslivet och hos de offentliga organisationerna att utveckla sina digitala kapaciteter. Interlan är också efterfrågat tack vare att man alltid sätter säkerheten i första rummet. I en alltmer svåröverblickad värld är digital trygghet ett måste. Interlan erbjuder företag och organisationer genomlysningar av deras IT-behov. Med hjälp av den data som man samlar in presenteras skräddarsydda digitaliseringsstrategier. Undersökningar visar dessutom att företag och organisationer, i både privat och offentlig sektor, måste satsa på ny teknologi för att utveckla sina affärsmodeller. Det handlar i stora delar om digital transformation.

Fakta Interlan Gefle AB
Startade år 1997.

Omsättning år 2018:
49 miljoner kronor.

Kontor i Gävle och Bollnäs. Mindre enheter i Östersund, Örnsköldsvik och Söderhamn.

För mer information kontakta
Erik Boson, VD, Interlan AB
Telefon: 0278-530 542
E-post: erik.boson@interlan.se

Pressbilden och texten i wordformat hittar du HÄR