Pressrelease 2019-12-17

Stora framgångar för Interlan.
Interlan går mot sitt bästa resultat.

Under 2019 har företaget ökat omsättningen med 20 procent och går mot sitt bästa resultat. Efterfrågan på Interlans tjänster har ökat stadigt.

Efterfrågan på Interlans tjänster kommer att öka än mer. Det finns ett stort behov hos näringslivet och de offentliga organisationerna att utveckla sina digitala kapaciteter. Undersökningar visar dessutom att både privat och offentlig sektor måste satsa på ny teknologi för att utveckla sina affärsmodeller. Det handlar i stora delar om digital transformation.

-­ Interlan är också efterfrågat tack vare att vi alltid sätter säkerheten i första rummet. I en alltmer svåröverblickad värld är digital trygghet ett måste.
I samma utsträckning som vi blir mer digitaliserade och uppkopplade ökar kraven på de tekniska lösningarna och på oss som leverantör.
Interlan erbjuder företag och organisationer genomlysningar av deras IT­‐behov. Med hjälp av den data som samlas in presenteras skräddarsydda digitaliseringsstrategier. Det handlar om Digital Transformation Secured, säger Erik.

Interlan går nu in i en ny fas från tillväxt till expansion. Huvudmarknaden är Gävleborg, även om företaget också verkar över hela Sverige och internationellt

– ­Vi kommer att intensifiera vår satsning på regionen. Vi ser behov av digital kompetens hos nya tjänsteföretag men även inom de offentliga förvaltningarna. Vi öppnar upp möjligheter för dessa aktörer när det gäller att se vinsterna av genomarbetade digitala strategier med säkerheten i första rummet. Vi ser också stora möjligheter i och med Microsofts satsning på datacenter i Gävle och Sandviken vilket kommer ge nya utvecklingsförutsättningar i Gävle och regionen, berättar Erik.

Markus Wengelin som tidigare lämnade över ledarskapet till Erik Boson och som nu lämnar bolaget vid årsskiftet berättar:

-­ Det har varit en spännande tillväxtresa efter sammanslagningen mellan ITKontoret och Interlan då vi ökat omsättningen med över 75% på fyra år. Vi har under den här tiden ändrat fokus från mer klassiska leveranser av teknik till att erbjuda moderna, skalbara och verksamhetsnära IT­‐stöd. I och med detta har vi också gått från att vara en vanlig leverantör till att bli en strategisk IT‐partner. De högre kraven på oss som organisation har gjort att vi har vuxit med våra kunder. Jag kommer nu fortsätta skapa tillväxt för andra företag och organisationer, avslutar Markus.

Fakta Interlan Gefle AB
Startade år 1997.

Verksamhetsår 2018
Omsättning : 51 277 tkr
Antal anställda: 40

Kontor i Gävle och Bollnäs. Mindre enheter i Östersund, Örnsköldsvik och Söderhamn.

För mer information kontakta
Erik Boson, VD
076 677 17 70
erik.boson@interlan.se

Markus Wengelin, Affässtrateg
070 523 77 72
markus@ideparken.se

Pressbilden och texten i wordformat hittar du HÄR