IT-säkerhet är ett av Interlans specialområden. Vi värderar informationssäkerheten högt för våra kunder och oss själva. Skydd mot intrång och olovlig åtkomst av data är naturligtvis en stor del i detta men även reducerandet av oönskad information och kontroll av externa kopplingar. Detta kan bestå av mejltvätt och säker surfning. Säkra backup-lösningar för att snabbt kunna återskapa information är en annan viktig del inom detta område. Installation och anpassad konfigurering av brandväggar tillhör vår vardag. Likaså att arbeta med mjukvaruapplikationer såsom proxy-servrar och VPN-lösningar. Några av de varumärken vi ofta arbetar med är Fortinet, Logpoint, Halon, Trend Micro och Nexus.

 

Logpoint

Interlan kan leverera SIEM-lösning med hjälp av Logpoint. SIEM står för Security Information and Event Management. I stort sett alla system och programvaror inom IT producerar loggar över de händelser som sker i systemet. Genom samordning och förenklad överblick över dessa loggar så kan detta bidra med viktig information till driften av IT-miljön, både vad gäller historik och även mer direkt i realtid. Med Logpoint blir dessutom loggarna oförstörbara och omöjliga att manipulera vilket kan vara viktigt ur ett spårbarhetsperspektiv.

Interlan kan leverera både hostad lösning och installationer hos kund. I båda fallen bygger licensieringsmodellen på en kostnad per år och antalet noder (funktioner, system) som man önskar koppla till tjänsten.

 

SEC, DNSSEC, IPv6

På uppdrag av Svenska Stadsnäts Föreningen, SSNf, ansvarar Interlan för förvaltningen av SEC. SEC, Secure End-user Connection, syftar till att öka säkerheten i bredbandsnät genom att näten och utrustning däri certifieras enligt kriterier stipulerade i SEC. SEC är även känt under sitt tidigare namn SKA, Säker KundAnslutning. Interlan utför dessa certifieringar och certifierar även partners som själva önskar utföra SEC-certifieringar av nät.
Mer info om SEC finns här!

Interlan tar även en mycket aktiv roll i implementering av DNSSEC och IPv6. Interlan samarbetar ofta med .SE och PTS, Post och Telestyrelsen inom detta område. Interlan genomför utbildningar och seminarier och är behjälplig i implementeringen av funktionerna. Via bland annat http://www.dnssecandipv6.se sker även övervakning av statusen på nationell nivå.

 

Sårbarhetsskanning

Att skanna av sina servrar/tjänster blir viktigare och viktigare då systemen blir mer och mer komplicerade och svårare att upprätthålla rätta patchnivåer.

Det är en stor fördel att vara proaktiv och att skanna av sina externa tjänster och interna system med jämna mellanrum för att hitta eventuella kända sårbarheter. Interlan gör det här på två sätt

  • Ni talar om vilka servrar som ska skannas och vi gör det från oss
  • Vi åker till er med en bärbar dator och gör en intern skanning av delar eller hela nät

Kostnad för den externa skanningen är 2500:- / skanning och den interna börjar på 2500:- och sedan löpande 900:-/timme. Efter båda skanningarna får ni en rapport med förslag på åtgärder i rapporten. Eventuella åtgärder och djupare analys utföres löpande.

En intern skanning ger det bästa resultatet då skannern kan logga in och se om servrar har rätt patchnivå på alla installerade programvaror.

 

Backup

Interlan tillhandahåller tjänster för backup online som ger en smidig och säker funktion för backup med minsta möjliga insats från kunds sida.
För mer information och priser ring 026 18 50 00.

Kontakta Torbjörn Eklöv för mer information.