Sårbarhetsskanning

Att skanna av sina servrar/tjänster blir viktigare och viktigare då systemen
blir mer och mer komplicerade och svårare att upprätthålla rätta patchnivåer.

Det är en stor fördel då att vara proaktiv och att skanna av sina externa tjänster och interna system med jämna mellanrum för att hitta eventuella kända sårbarheter.
Interlan gör det här på två sätt

  • Ni talar om vilka servrar som ska skannas och vi gör det från oss

  • Vi åker till er med en bärbar dator och gör en intern skanning
    av delar eller hela nät

Kostnad för den externa skanningen är 2500:- / skanning och den interna börjar på 2500:- och sedan löpande 900:-/timme.
Efter båda skanningarna får ni en rapport med förslag på åtgärder i rapporten. Eventuella åtgärder och djupare analys utföres löpande.

En intern skanning ger det bästa resultatet då skannern kan logga in
och se om servrar har rätt patchnivå på alla installerade programvaror.

Kontakta Torbjörn Eklöv för mer information.

 

  Tillbaka