SEC, DNSSEC, IPv6

På uppdrag av Svenska Stadsnäts Föreningen, SSNf, ansvarar Interlan för förvaltningen av SEC. SEC, Secure End-user Connection, syftar till att öka säkerheten i bredbandsnät genom att näten och utrustning däri certifieras enligt kriterier stipulerade i SEC. SEC är även känt under sitt tidigare namn SKA, Säker KundAnslutning. Interlan utför dessa certifieringar och certifierar även partners som själva önskar utföra SEC-certifieringar av nät.
Mer info om SEC finns här!

Interlan tar även en mycket aktiv roll i implementering av DNSSEC och IPv6. Interlan samarbetar ofta med .SE och PTS, Post och Telestyrelsen inom detta område. Interlan genomför utbildningar och seminarier och är behjälplig i implementeringen av funktionerna. Via bland annat http://www.dnssecandipv6.se sker även övervakning av statusen på nationell nivå.

TOP