Bild som visar en managerad klientmiljö!
Hur tänker du kring en klientinstallation? Vill du sköta dem manuellt eller vill du automatisera förfarandet och lägga tiden på annat? Vad behöver en säker och kostnadseffektiv automatiserad installation hjälpa dig med?  Vid klientinstallationer behöver du ta hänsyn till: Diverse olika hårdvaror med drivrutiner och drivrutinsversioner. Operativsystem – gamla och nya. Antivirus och brandväggsinställningar. Officepaket