Ransomware är de cyberkriminellas nya kassako!
Antalet angrepp från så kallade ransomware uppgick till smått ofattbara 638 miljoner under 2016. Detta kan jämföras med föregående års 3.8 miljoner. Samtidigt har den genomsnittligt begärda summan fördubblats från föregående år och är nu uppe i 6000kr. Några exakta siffror för vilka intäkter denna verksamhet genererar för de kriminella finns inte men Fortinet beräknade