Ransomware är de cyberkriminellas nya kassako!
Antalet angrepp från så kallade ransomware uppgick till smått ofattbara 638 miljoner under 2016. Detta kan jämföras med föregående års 3.8 miljoner. Samtidigt har den genomsnittligt begärda summan fördubblats från föregående år och är nu uppe i 6000kr. Några exakta siffror för vilka intäkter denna verksamhet genererar för de kriminella finns inte men Fortinet beräknade
Inför säkrare hantering av mobila enheter
Du är IT-ansvarig. En av dina användare, Lisa, ringer till dig med gråten i halsen. Hon har förlorat sin surfplatta. Lisa och hennes familj är på väg på semester. De har rest med tåg. Trots att surfplattan är ett arbetsverktyg konfigurerad med både företagsmejl och diverse interna system och dokument, har Lisa lånat ut den