Tillverkande Industri

Vi på Interlan har många lösningar och hjälpmedel för dig som jobbar inom tillverkande industrin. Bland annat så har vi hjälpt några kunder att höja deras IT-säkerhet med hjälp av brandväggar samt att hjälpa dem med deras serverdrift.

Några kunder har vi hjälpt genom att se till att de kan hämta program, direkt från servern ner till en enskild CNC-maskin. Detta effektiviserar driften samt underlättar för maskinföraren.

Vi har också hjälpt många kunder att fortsätta att vara uppkopplade även fast de inte har tillgång till kontoret. Med Office 365 lösningen så kan du hålla kontakten med dina kollegor, delta i möten och skicka mejl via telefonen även om du står på mässa, jobbar hemifrån eller på annat sätt inte kan vara på kontoret.

Kontakta gärna oss så att vi kan hjälpa er till en bättre arbetsdag!

Interlan Paketering