USource

USource är Interlans egenutvecklade koncept och system för underhåll av IT-miljöer. Funktioner som installation, uppdateringar, inventering och underhåll av datorer på distans medför stora effektiviseringar för IT inom en organisation.

Konceptet bygger på ett licensmedlemskap där medlemmarna får kontinuerliga uppdateringar av plattformen samt möjligheter att påverka utvecklingen. Dessutom syftar medlemskapet till att skapa ett forum för utbyte av erfarenheter och certifierade produkter i konceptet. Certifierade produkter kan bestå av mjukvaror men även hårdvaror som till exempel telefoner eller annan kringutrustning. Konceptet ger förutsättningar att:

  • Skapa en stabil klientplattform
  • Kostnadseffektivisera klienthanteringen
  • Förenkla rutinerna
  • Automatisera ny/om-installationer
  • Reducera licenskostnader
Kontakta oss så berättar vi mer! 
Interlan Usource